TIN MỚI

Văn bản dự thảo

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 25 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
STT Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng
1 02/03/2023 Hết thời gian xin ý kiến
2 07/02/2023 Hết thời gian xin ý kiến
3 30/11/2022 Hết thời gian xin ý kiến
4 04/11/2022 Hết thời gian xin ý kiến
5 11/10/2022 Hết thời gian xin ý kiến

Danh bạ điện thoại ngành

  • Hướng dẫn đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến trên Hệ thống giải quyết TTHC tỉnh Quảng Nam
  • Hướng dẫn liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử
  • Phóng sự ngành Tư pháp năm 2022
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh
  • Ứng dụng CNTT trong PBGDPL đưa pháp luật thấm rộng và sâu trong đời sống xã hội