TIN MỚI

Hoạt động của sở

Ngành Tư pháp Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 28/07/2023 | 03:09 PM

Ngành Tư pháp Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2023
Sáng ngày 28/7/2022, đồng chí Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Nam đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác 06 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị sơ kết có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Trưởng, Phó các Phòng và Trung tâm thuộc Sở; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động tư pháp cấp Huyện, Xã

Đông Giang kiểm tra công tác ngành năm 2023 22/06/2023 | 02:02 PM

Đông Giang kiểm tra công tác ngành năm 2023
Nằm trong kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn huyện, từ ngày 21 đến 22/06/2023 tại Ủy ban nhân dân thị trấn Prao và xã Za Hung, Phòng Tư pháp huyện đã tiến hành kiểm tra công tác tư pháp năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 tại 02 xã. Trong công tác kiểm tra về các nhiệm vụ chuyên môn của ngành, Phòng Tư pháp tập trung quan tâm đến các nhiệm vụ quan trọng như: Hộ tịch; chứng thực; hòa giải ở cơ sở; quản lý, xử lý vi phạm hành chính và xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp tại cơ sở, đồng thời nâng cao trách nhiệm của công chức tư pháp, công tác quản lý điều hành của UBND cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân.

Văn bản chính sách mới

Tiêu chuẩn đối với giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần 21/11/2022 | 08:49 AM

Tiêu chuẩn đối với giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần.

Nghiên cứu trao đổi

Một số trao đổi liên quan đến việc xác định quốc tịch Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài 03/08/2021 | 02:35 AM

Một số trao đổi liên quan đến việc xác định quốc tịch Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Xác định quốc tịch có ý nghĩa pháp lý vô cùng quan trọng đối với từng cá nhân trong xã hội, bởi vì quốc tịch thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước và làm phát sinh quyền, nghĩa vụ công dân của một cá nhân đối với Nhà nước cũng như quyền, trách nhiệm của Nhà nước đó đối với công dân của mình
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

19/05/2022 | 02:00 PM
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Văn bản dự thảo

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 19 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Danh bạ điện thoại ngành

  • Hướng dẫn liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử
  • Phóng sự ngành Tư pháp năm 2022
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh
  • Ứng dụng CNTT trong PBGDPL đưa pháp luật thấm rộng và sâu trong đời sống xã hội
  • Phóng sự ngành Tư pháp tỉnh Quảng Nam năm 2021