TIN MỚI

Hoạt động của sở

Truyền thông Trợ giúp pháp lý ở vùng biên giới Tây Giang 15/08/2023 | 01:59 PM

Truyền thông Trợ giúp pháp lý ở vùng biên giới Tây Giang
Thực hiện kế hoạch số 08/KH-TGPL ngày 12/6/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Quảng Nam, từ ngày 13/8 đến ngày 16/8/2023, Trung tâm TGPL tỉnh phối hợp với UBND các xã A Vương, xã Dang tổ chức truyền thông ở cơ sở về TGPL theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là QĐ 90) phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tây Giang năm 2023

Hoạt động tư pháp cấp Huyện, Xã

Phòng Tư pháp Đại Lộc tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2023 và tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy pháp pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn huyện. 17/07/2023 | 03:52 PM

Phòng Tư pháp Đại Lộc tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2023 và tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy pháp pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn huyện.
Sáng ngày 13/7/2023, Phòng Tư pháp huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp và Công chức Tư pháp hộ tịch 18 xã, thị trấn. Đồng chí Hồ Thanh Phương, Trưởng Phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị

Văn bản dự thảo

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 19 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
STT Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng
1 07/02/2023 Hết thời gian xin ý kiến
2 30/11/2022 Hết thời gian xin ý kiến
3 04/11/2022 Hết thời gian xin ý kiến
4 11/10/2022 Hết thời gian xin ý kiến
5 29/09/2022 Hết thời gian xin ý kiến

Danh bạ điện thoại ngành

  • Hướng dẫn liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử
  • Phóng sự ngành Tư pháp năm 2022
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh
  • Ứng dụng CNTT trong PBGDPL đưa pháp luật thấm rộng và sâu trong đời sống xã hội
  • Phóng sự ngành Tư pháp tỉnh Quảng Nam năm 2021