TIN MỚI

Hoạt động của sở

Truyền thông trợ giúp pháp lý, nói chuyện chuyên đề pháp luật tại vùng biên giới Nam Giang theo Quyết định 90/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ 25/04/2024 | 01:46 PM

Truyền thông trợ giúp pháp lý, nói chuyện chuyên đề pháp luật tại vùng biên giới Nam Giang theo Quyết định 90/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Công văn số 14/KH-TGPL ngày 01/4/2024 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Quảng Nam, từ ngày 23/4 đến ngày 27/4/2024, Trung tâm TGPL tỉnh phối hợp với UBND các xã Đắc Pring, xã Đắc Pre, xã La Dêê tổ chức truyền thông về TGPL, nói chuyện chuyên đề pháp luật theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là QĐ 90) phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Nam Giang năm 2024

Hoạt động tư pháp cấp Huyện, Xã

Phòng Tư pháp Bắc Trà My tổng kết công tác tư pháp năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 02/02/2024 | 03:11 PM

Phòng Tư pháp Bắc Trà My tổng kết công tác tư pháp năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Sáng ngày 26/01/2024, tại phòng họp số 2 UBND huyện. Phòng Tư pháp huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tư pháp năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Võ Văn Xuân – HUV, Trưởng phòng Tư pháp, Chủ trì buổi hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Tư pháp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch 13 xã, thị trấn.

Nghiên cứu trao đổi

Bàn về khía cạnh pháp lý khi cơ quan hành chính NN cấp trên uỷ quyền cho UBND cấp dưới trực tiếp 13/05/2022 | 09:47 AM

Bàn về khía cạnh pháp lý khi cơ quan hành chính NN cấp trên uỷ quyền cho UBND cấp dưới trực tiếp
Trong thời gian vừa qua, trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), chúng tôi nhận thấy, thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), việc cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền cho Ủy ban nhân dân (UBND) cấp dưới trực tiếp thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn quản lý, điều hành kinh tế - xã hội tại các địa phương. Tuy nhiên, quá trình thực hiện việc uỷ quyền nêu trên cần lưu ý, quan tâm thêm một số vấn đề pháp lý sau đây:

Văn bản dự thảo

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 25 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Danh bạ điện thoại ngành

  • Hướng dẫn đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến trên Hệ thống giải quyết TTHC tỉnh Quảng Nam
  • Hướng dẫn liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử
  • Phóng sự ngành Tư pháp năm 2022
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh
  • Ứng dụng CNTT trong PBGDPL đưa pháp luật thấm rộng và sâu trong đời sống xã hội