TIN MỚI

Hoạt động tư pháp cấp Huyện, Xã

Phòng Tư pháp huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 24/07/2023 | 09:20 AM

Phòng Tư pháp huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Chiều ngày 18/7/2023, Phòng Tư pháp huyện Bắc Trà My Tổ chức sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự buổi trực báo có đồng chí Võ Văn Xuân - HUV Trưởng phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị, lãnh đạo, chuyên viên phòng Tư pháp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch 13 xã, thị trấn.

Nghiên cứu trao đổi

Chủ động cung cấp các thủ tục hành chính thiết yếu trên Cổng dịch vụ công 27/06/2022 | 08:27 AM

Chủ động cung cấp các thủ tục hành chính thiết yếu trên Cổng dịch vụ công
Ở Trung ương, Bộ Tư pháp đã “vào cuộc” hết sức quyết liệt thì ở địa phương, các Sở Tư pháp cũng đã chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg. Nhờ đó, việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch tại địa phương đạt nhiều kết quả rất tích cực.
Triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

20/03/2023 | 09:01 AM
Nhằm góp phần sớm hoàn thành mục tiêu chung về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; trên cơ sở được UBND tỉnh phân công giao nhiệm vụ, ngày 15/3/2023 Sở Tư pháp và Công an tỉnh Quảng Nam đã thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp nhập dữ liệu từ sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Kế hoạch số 22/KHPH-STP-CAT ngày 15/3/2023), theo đó UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh sẽ bàn giao cho Công an cấp xã các sổ hộ tịch, bao gồm: Sổ Đăng ký khai sinh, sổ đăng ký kết hôn, sổ đăng ký nuôi con nuôi, sổ đăng ký khai tử để nhập dữ liệu trên nền CSDLVDC.

Văn bản dự thảo

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 19 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Danh bạ điện thoại ngành

  • Hướng dẫn liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử
  • Phóng sự ngành Tư pháp năm 2022
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh
  • Ứng dụng CNTT trong PBGDPL đưa pháp luật thấm rộng và sâu trong đời sống xã hội
  • Phóng sự ngành Tư pháp tỉnh Quảng Nam năm 2021