TIN MỚI

Hoạt động của sở

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2023 14/03/2023 | 02:42 PM

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2023
Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực có hiệu quả các nhiệm vụ được giao của Sở Tư pháp theo Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 06/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Ngày 14/3/2023, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 14/3/2023 triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2023 với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Hoạt động tư pháp cấp Huyện, Xã

Tam Kỳ tập huấn công tác thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật 01/03/2023 | 03:22 PM

Tam Kỳ tập huấn công tác thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật
Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-HĐPH ngày 10/02/2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL về tổ chức hội nghị tập huấn Công tác tổ chức thi hành pháp luật và trao đổi nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật; sáng ngày 24/02/2023, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Tam Kỳ tổ chức Hội nghị tập huấn tập huấn Công tác thi hành pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật, đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND thành phố (Chủ tịch HĐPH); các Lãnh đạo, chuyên viên tham mưu thực hiện công tác thi hành pháp luật và Theo dõi THPL thuộc các Phòng chuyên môn và Chủ tịch, công chức Tư pháp - hộ tịch xã phường trên địa bàn thành phố.

Văn bản chính sách mới

Thực tiễn thực hiện công tác bồi thường nhà nước ở UBND cấp huyện theo quy định pháp luật hiện hành 28/11/2022 | 03:26 PM

Thực tiễn thực hiện công tác bồi thường nhà nước ở  UBND cấp huyện theo quy định pháp luật hiện hành
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện; qua đó Phòng Tư pháp cấp huyện không có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ở UBND cấp huyện.

Nghiên cứu trao đổi

Phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước - Một số vấn đề đặt ra trong quản lý ngành Tư pháp 16/05/2022 | 09:40 AM

Phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước - Một số vấn đề đặt ra trong quản lý ngành Tư pháp
Hiện nay, vấn đề phân quyền, phân cấp được quy định trong Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và các văn bản luật liên quan. Theo đó, phân quyền, phân cấp giữa Trung ương và địa phương là những quy định pháp luật nhằm phân định nhiệm vụ, quyền hạn cho từng cấp, để việc quản lý được rõ ràng, rành mạch và hiệu quả, bảo đảm việc phân giao nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với chức năng, thẩm quyền và điều kiện ở mỗi cấp. Bài viết này tập trung phân tích và đưa ra một số giải gợi mở để tiếp tục thực hiện, triển khai một cách hiệu quả việc phân quyền, phân cấp trong một số lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành Tư pháp.
Tình hình triển khai, thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh năm 2022

Tình hình triển khai, thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh năm 2022

30/12/2022 | 02:33 PM
Thực hiện Kế hoạch số 2693/KH-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai dịch vụ công chức thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, để hoàn thành việc triển khai thực hiện chứng thực điện tử trên địa bàn tỉnh trong theo đúng tiến độ; trong năm 2022, Sở Tư pháp đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các địa phương khẩn trương thực hiện và hoàn thành việc phân quyền tài khoản chứng thực điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho cán bộ, công chức trực tiếp tham gia vào quy trình trước ngày 15/12/2022. Đồng thời tổ chức tập huấn một số nội dung liên quan đến chứng thực điện tử (tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công, hướng dẫn ký số) cho đối tượng là công chức tư pháp của Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - hộ tịch của UBND cấp xã (05 lớp). Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng thường xuyên trao đổi, hướng dẫn chứng thực điện tử cho các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh.

Văn bản dự thảo

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 10 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
STT Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng
1 29/09/2022 Hết thời gian xin ý kiến
2 17/08/2022 Hết thời gian xin ý kiến
3 10/08/2022 Hết thời gian xin ý kiến
4 27/07/2022 Hết thời gian xin ý kiến
5 25/07/2022 Hết thời gian xin ý kiến

Danh bạ điện thoại ngành

  • Phóng sự ngành Tư pháp năm 2022
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh
  • Ứng dụng CNTT trong PBGDPL đưa pháp luật thấm rộng và sâu trong đời sống xã hội
  • Phóng sự ngành Tư pháp tỉnh Quảng Nam năm 2021