Số ký hiệu 18/GM-STP
Trích yếu Giấy mời Tham dự Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023
Lĩnh vực Công tác tư pháp
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Giấy mời
Người ký Đặng Văn Đào
Ngày ban hành 12/07/2023
Ngày có hiệu lực 12/07/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Giấy mời Tham dự Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu: 18/GM-STP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 12/07/2023