Số ký hiệu 41/QĐ-STP
Trích yếu Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Tư pháp Quảng Nam năm 2023
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Đặng Văn Đào
Ngày ban hành 09/03/2023
Ngày có hiệu lực 09/03/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Tư pháp Quảng Nam năm 2023
Số ký hiệu: 41/QĐ-STP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 09/03/2023