Số ký hiệu 297/STP-HCTP
Trích yếu Rà soát thông tin về đơn vị hành chính trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực Hộ tịch - Quốc tịch
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Công văn
Người ký Đặng Văn Đào
Ngày ban hành 13/02/2023
Ngày có hiệu lực 13/02/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Rà soát thông tin về đơn vị hành chính trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 297/STP-HCTP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/02/2023