Số ký hiệu 03/GM-STP
Trích yếu Giấy mời Hội nghị trực tuyến triển khai NĐ 99 về đăng ký biện pháp bảo đảm
Lĩnh vực Giấy mời
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Giấy mời
Người ký Đặng Văn Đào
Ngày ban hành 13/02/2023
Ngày có hiệu lực 13/02/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Giấy mời Hội nghị trực tuyến triển khai NĐ 99 về đăng ký biện pháp bảo đảm
Số ký hiệu: 03/GM-STP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/02/2023