Số ký hiệu 231/QĐ-STP
Trích yếu Quyết định Phê duyệt Kế hoạch nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023
Lĩnh vực Thanh tra
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Đặng Văn Đào
Ngày ban hành 07/12/2022
Ngày có hiệu lực 07/12/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023
Số ký hiệu: 231/QĐ-STP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 07/12/2022