Số ký hiệu 59/TB-BTC
Trích yếu Thông báo Về việc tổ chức vòng 2, đợt 2 và tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2022
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Thông báo
Người ký Trương Bốn
Ngày ban hành 17/10/2022
Ngày có hiệu lực 17/10/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo Về việc tổ chức vòng 2, đợt 2 và tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2022
Số ký hiệu: 59/TB-BTC
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 17/10/2022

Văn bản liên quan