Số ký hiệu 35/GM-STP
Trích yếu Giấy mời Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022
Lĩnh vực Giấy mời
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Giấy mời
Người ký Đặng Văn Đào
Ngày ban hành 21/07/2022
Ngày có hiệu lực 21/07/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Giấy mời Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022
Số ký hiệu: 35/GM-STP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 21/07/2022