Số ký hiệu 21/GM-STP
Trích yếu Giấy mời tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2022
Lĩnh vực Giấy mời
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Giấy mời
Người ký Trương Bốn
Ngày ban hành 30/05/2022
Ngày có hiệu lực 30/05/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Giấy mời tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2022
Số ký hiệu: 21/GM-STP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 30/05/2022