Số ký hiệu 22/GM-STP
Trích yếu Giấy mời tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở năm 2022
Lĩnh vực Giấy mời
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Giấy mời
Người ký Trương Bốn
Ngày ban hành 30/05/2022
Ngày có hiệu lực 30/05/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Giấy mời tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở năm 2022
Số ký hiệu: 22/GM-STP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 30/05/2022