Số ký hiệu 19/KH-STP
Trích yếu Kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành
Lĩnh vực Xây dựng và kiểm tra văn bản
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký Trương Bốn
Ngày ban hành 11/05/2022
Ngày có hiệu lực 11/05/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành
Số ký hiệu: 19/KH-STP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 11/05/2022