Số ký hiệu 20/KH-HĐPH
Trích yếu Kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL năm 2022
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký Đặng Văn Đào
Ngày ban hành 11/05/2022
Ngày có hiệu lực 11/05/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL năm 2022
Số ký hiệu: 20/KH-HĐPH
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 11/05/2022

Văn bản liên quan