Số ký hiệu 1083/GM-UBMD
Trích yếu Giấy mời và tài liệu hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương.
Lĩnh vực Giấy mời
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2020
Ngày có hiệu lực 10/12/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Giấy mời và tài liệu hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương.
Số ký hiệu: 1083/GM-UBMD
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 10/12/2020