Hội An tổ chức tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày 26/5/2023, Phòng Tư pháp thành phố Hội An tổ chức tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử cho đội ngũ cán bộ, công chức Tư pháp - hộ tịch, Văn phòng - thống kê của 13 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Đại Lộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Sáng nay, ngày 28/4/2023 tại Hội trường số 02, Hội đồng PBGDPL huyện Đại Lộc tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 cho hơn 115 đại biểu là cán bộ chủ chốt từ huyện đến xã và công chức trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện và Công an, Quân sự, Công chức địa chính – Xây dựng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đến dự có đồng chí Trương Thị Phượng –Chánh Thanh Tra -Sở Tư pháp, đồng chí Nguyễn Văn Bảy -Phó Thanh Tra Sở Tư pháp và lãnh đạo chuyên viên Phòng Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Văn Quang- Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Phòng Tư pháp Duy Xuyên tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Sáng ngày 20/4/2023, Phòng Tư pháp huyện Duy Xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính cho lãnh đạo, UBND; công chức Tư pháp - Hộ tịch và công chức Văn phòng - Thống kê 14 xã, thị trấn tại Hội trường UBND huyện .

PhòngTư pháp Duy Xuyên tổ chức hội nghị giao ban quý I/2023

Ngày 11/4/2023, Phòng Tư pháp huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2023. Tham gia Hội nghị có lãnh đạo và công chức Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch 14 xã, thị trấn. Đồng chí Văn Công Hạnh - Trưởng Phòng Tư pháp chủ trì hội nghị.

Núi Thành tập huấn chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng Dịch vụ công quốc gia

Sáng ngày 12/4/2023, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tập huấn chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia cho gần 50 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch; Văn thư 9 xã Tam Tiến, Tam Xuân I, Tam Xuân II, Tam Anh Bắc, Tam Trà, Tam Thạnh, Tam Sơn, Tam Hải, Tam Hòa. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Đức, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp huyện; ông Huỳnh Văn Cường, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện.                

Hiệp Đức triển khai nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 22/KHPH-STP-CAT, ngày 15/3/2023 của Sở Tư pháp- Công an tỉnh về việc nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Công văn số 166/UBND-TP ngày 21/3/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về việc nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tây Giang tổ chức tập huấn triển khai nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch từ nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 04/04/2023 của Ủy ban nhân dân huyện huyện Tây Giang tổ chức tập huấn công tác nhập dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch từ nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện Tây Giang. Sáng ngày 07/4/2023, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Công an huyện Tây Giang tổ chức tập huấn công tác nhập dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch từ nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến dự Hội nghi tập huấn có đồng chí Ngô Văn Thìn, Thiếu tá - Phó Trưởng Công an huyện Tây Giang, đồng chí Ríah Nhấ, Báo cáo viên - Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện, đồng chí Đại úy Ông Văn Thức, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã và Công an các xã với hơn 60 người tham dự.

Phòng Tư pháp huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị họp báo sơ kết công tác Tư pháp quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp quý II và năm 2023

Được sự thống nhất của UBND huyện. Sáng ngày 06/4/2023, Phòng Tư pháp huyện Bắc Trà My Tổ chức Hội nghị họp báo sơ kết công tác Tư pháp quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp quý II và năm 2023. Đồng chí Võ Văn Xuân – HUV, Trưởng phòng Tư pháp, Chủ trì buổi hội nghị cùng lãnh đạo chuyên viên phòng Tư pháp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch 13 xã, thị trấn.

Phòng Tư pháp thành phố Hội An tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp Quý I năm 2023

Chiều ngày 28/3/2023, tại trụ sở UBND xã Cẩm Thanh, Phòng Tư pháp thành phố Hội An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phụ - Trưởng phòng chủ trì cùng với sự tham gia đông đủ của cán bộ công chức Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch 13 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Phòng Tư pháp huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị trực báo công tác tư pháp quý I năm 2023

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, ngày 23/3/2023, Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị trực báo công tác Tư pháp quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2023. Đồng chí Bùi Thị Trang – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện; các đồng chí công chức Tư pháp - Hộ tịch 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.