Phòng Tư pháp Bắc Trà My kiểm tra công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND huyện Bắc Trà My về nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2023. Phòng Tư pháp đã ban hành Thông báo số 07/TB-TP ngày 07/7/2023 thông báo lịch kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện, do đồng chí Võ Văn Xuân-HUV-Trưởng phòng Tư pháp làm Trưởng đoàn và lãnh đạo, chuyên viên phòng Tư pháp làm thành viên.

Phòng Tư pháp Đại Lộc tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2023 và tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy pháp pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn huyện.

Sáng ngày 13/7/2023, Phòng Tư pháp huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp và Công chức Tư pháp hộ tịch 18 xã, thị trấn. Đồng chí Hồ Thanh Phương, Trưởng Phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị

Thị xã Điện Bàn tổ chức sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; ngày 11/7/2023, Phòng Tư pháp thị xã Điện Bàn tổ chức Hội nghị sơ kết với sự tham gia của lãnh đạo, công chức Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường trên địa bàn thị xã. Bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Trưởng phòng Tư pháp thị xã chủ trì hội nghị.

Phòng Tư pháp huyện Nam Giang tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính

Cải cách hành chính là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thiện một hay một số nội dung của nền hành chính nhà nước (thể chế, cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức…) nhằm xây dựng nền hành chính công đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả và hiện đại…

Phòng Tư pháp Tiên Phước kiểm tra chuyên đề công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực tại cơ sở

Thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2023, trong 4 ngày (ngày 14, 16, 20 và 21/6/2023, Phòng Tư pháp tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác đăng lý, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực tại UBND các xã: Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Mỹ và Tiên Hiệp.

Đông Giang kiểm tra công tác ngành năm 2023

Nằm trong kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn huyện, từ ngày 21 đến 22/06/2023 tại Ủy ban nhân dân thị trấn Prao và xã Za Hung, Phòng Tư pháp huyện đã tiến hành kiểm tra công tác tư pháp năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 tại 02 xã. Trong công tác kiểm tra về các nhiệm vụ chuyên môn của ngành, Phòng Tư pháp tập trung quan tâm đến các nhiệm vụ quan trọng như: Hộ tịch; chứng thực; hòa giải ở cơ sở; quản lý, xử lý vi phạm hành chính và xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp tại cơ sở, đồng thời nâng cao trách nhiệm của công chức tư pháp, công tác quản lý điều hành của UBND cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân.

Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 04/5/2023 của UBND huyện Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 và Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 05/6/3023 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 và thông báo số 06/TB-ĐLT ngày 08/6/2023 của Đoàn kiểm tra về thông báo Lịch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023. Đoàn kiểm tra do đồng chí Võ Văn Xuân - HUV Trưởng phòng Tư pháp làm Trưởng đoàn, Đồng chí Trần Ngọc Minh- Phó Trưởng Công an huyện làm Phó Trưởng đoàn, cùng các cơ quan Hạt kiểm lâm, phòng Tài nguyên Môi trường huyện làm thành viên.

Đoàn Kiểm tra của Sở Tư pháp kiểm tra hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn huyện Đại Lộc

Thực hiện Quyết định số 78/QĐ-STP ngày 12/4/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam về thành lập đoàn kiểm hoạt động đấu giá tài sản tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023. Đoàn Kiểm tra do ông Bùi Xuân Hiếu- Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn; Bà Bùi Ly Dung-Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp làm Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra. Ngày 07/6/2023, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại UBND huyện Đại Lộc, thời điểm kiểm tra từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/12/2022.Tại địa phương được kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện lãnh đạo địa phương báo cáo kết quả tình hình thi hành pháp luật về đấu giá tài sản, Đoàn kiểm tra cùng đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, Công an, Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng LĐTB&XH; UBND xã Đại Quang và UBND thị trấn Ái Nghĩa và Trường Tiểu học Nguyễn Công sáu… đã trao đổi, thảo luận những thuận lợi, khó khăn về đấu giá tài sản. Đồng thời tiến hành kiểm tra các hồ sơ về đấu giá tài sản tại đơn vị được kiểm tra.

Xã Bình Hải huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền và đăng ký hộ tịch lưu động

Thực hiện Thông báo số 144/TB-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình triển khai Đề án 06 tháng 4 năm 2023; Công văn số 1097/STP-HCTP ngày 05/05/2023; Công văn số 1262/STP-HCTP ngày 25/5/2023 của Sở Tư pháp về việc tuyên truyền và triển khai thực hiện đăng ký khai tử. Để công tác rà soát và giảm số lượng các trường hợp người đã chết nhưng chưa làm thủ tục đăng ký khai tử trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 860/UBND-TP ngày 09/05/2023 về việc tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đăng ký khai tử.

Tuyên truyền lưu động Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và thủ tục khai tử cho người chết đã lâu

Trong 3 ngày, từ ngày 31/5/2023 đến ngày 02/6/2023, nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và vận động Nhân dân làm thủ tục khai tử cho người chết đã lâu, Phòng Tư pháp tiếp tục tổ chức tuyên tuyền lưu động trên các tuyến đường huyện, xã, thôn trên địa bàn huyện Nông Sơn.