Đông Giang tổ chức tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số

Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 14/12/2022 của UBND huyện Đông Giang về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021-2025; trong các ngày 04-05/10/2023, Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu triển khai kế hoạch, phương án thực hiện năm 2022, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2023 đối với chương trình phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi; tổ chức tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số, tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội huyện Đông Giang năm 2022 (Dự án 10, Tiểu dự án 1, Nội dung số 3) cho 65 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các cơ quan thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng của 11 xã, thị trấn.

Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

Sáng ngày 05 tháng 10 năm 2023 UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn kỹ năng xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện, Đồng chí Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện dự khai mạc Hội nghị.

Bắc Trà My trao chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài

Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2023 được sự ủy quyền của UBND huyện Bắc Trà My, tại Phòng Tư pháp huyện Bắc Trà My đồng chí Võ Văn Xuân – HUV, Trưởng phòng Tư pháp huyện chứng kiến việc ký vào sổ đăng ký kết hôn, giấy chứng kết hôn và trao giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài cho bà Huỳnh Thị Kim Liên, trú tại Thôn Dương Lâm, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam kết hôn cung ông LIAO, CHIEN-SHUN, quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan).

Huyện Phú Ninh kiểm tra công tác tư pháp tại các xã, thị trấn

Thực hiện Kế hoạch Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh về thành lập Đoàn kiểm tra công tác Tư pháp năm 2023; phòng Tư pháp huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Theo đó, từ ngày 6/9 đến ngày 15/9 năm 2023, Đoàn kiểm tra công tác tư pháp của huyện đã tiến hành kiểm tra công tác tư pháp tại 7 xã gồm: Tam Lộc, Tam Dân, Tam Phước, Tam Thành, Tam Thái, Tam Đại, Tam Lãnh. Phạm vi kiểm tra gồm công tác rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác tuyên truyền PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác chứng thực, hộ tịch, công tác theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong 8 tháng đầu năm 2023.

Phước Sơn triển khai tập huấn chứng thực điện tử

Thực hiện Công văn số 910/UBND-NC ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 18/9/2023 của UBND huyện Phước Sơn về tập huấn nghiệp vụ, quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Huyện Núi Thành kiểm tra chuyên đề công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính tại 5 xã

Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 15/6/2023 về Kiểm tra công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Núi Thành năm 2023; UBND huyện Núi Thành đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính tại 5 xã: Tam Hải, Tam Xuân I, Tam Xuân II, Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây.

Đông Giang tổ chức tập huấn chứng thực điện tử

Thực hiện kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 26/5/2023 của UBND huyện Đông Giang về tập huấn nghiệp vụ, quy trình Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính năm 2023. Ngày 22/8/2020, Phòng Tư pháp phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Văn hóa và thông tin huyện tập huấn, hướng dẫn cho 50 người thuộc các chức danh lãnh đạo, công chức tư pháp, văn thư của 11 xã, thị trấn về công tác chứng thực bản sao trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Phòng Tư pháp huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị trực báo công tác tư pháp quý III và triển khai cung cấp 02 dịch vụ liên thông năm 2023

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, ngày 18/08/2023, Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị trực báo công tác Tư pháp quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023. Đồng chí Bùi Thị Trang – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện; các đồng chí công chức Tư pháp - Hộ tịch 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Nông Sơn tổ chức tọa đàm “Nâng cao năng lực trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

Nhằm đánh giá, phân tích tình hình và kết quả thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, địa phương trong thời gian đến. Sáng 26/7/2023, UBND huyện Nông Sơn tổ chức tọa đàm trao đổi “nâng cao năng lực trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện” với hơn 40 đại biểu tham dự.

Phòng Tư pháp huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chiều ngày 18/7/2023, Phòng Tư pháp huyện Bắc Trà My Tổ chức sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự buổi trực báo có đồng chí Võ Văn Xuân - HUV Trưởng phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị, lãnh đạo, chuyên viên phòng Tư pháp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch 13 xã, thị trấn.