Phường Cửa Đại sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 2947/KH-UBND ngày 01/11/2023 của UBND thành phố Hội An về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, UBND phường Cửa Đại, đã xây dựng Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 06/11/2023 về triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023 trên địa bàn phường.

Huyện Nam Giang tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng ngày 27/10/2023, Ban vận động thành lập Hội Luật gia huyện Nam Giang, tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Nam Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự Đại hội có ông Lê Văn Hường-TUV, Bí thư huyện ủy Nam Giang; ông Phan Khắc Chưỡng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam; ông Châu Văn Ngọ, Phó Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, cùng sự có mặt của 25 hội viên Hội Luật gia huyện.

BCĐ Cải cách Tư pháp huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị triển khai các nghị quyết, chỉ thị của trung ương và luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sáng ngày 27/10/2023, BCĐ Cải cách Tư pháp huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ chính trị và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đến Trưởng phó các cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể đóng trên địa bàn huyện và BCH đảng bộ các xã, thị trấn, Trưởng, phó các ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể, quân dân chính các thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện.

UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 03/10/2023 của UBND huyện Nông Sơn về tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

Huyện Nam Giang tổ chức Hội nghị tập huấn chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP

Ngày 24/10/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Nam Giang tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho gần 90 đại biểu là Lãnh đạo Phòng Tư pháp; phòng Văn hoá – thông tin, Văn phòng HĐND-UBND huyện, cùng Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Công chức tư pháp - hộ tịch, Công chức phụ trách văn thư, công chức văn phòng - thống kê của Ủy ban nhân dân 12/12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Điện Bàn tổ chức tuyên truyền về DVC trực tuyến lĩnh vực tư pháp lồng ghép các hoạt động Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Nhằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023, UBND thị xã đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã tổ chức Hội thi “tìm hiểu về chuyển đổi số và các tiện ích khi tham gia mô hình phụ nữ không sử dụng tiền mặt”

Phước Sơn kiểm tra toàn diện công tác Tư pháp năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND huyện về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2023; Kế hoạch số 07/KH-TP ngày 22/8/2023 của Phòng Tư pháp về kiểm tra công tác Tư pháp tại UBND các xã, thị trấn; Thông báo số 28/TB-TP ngày 28/8/2023 về kiểm tra công tác Tư pháp tại UBND xã Phước Kim và UBND xã Phước Mỹ.

Đông Giang tổ chức tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số

Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 14/12/2022 của UBND huyện Đông Giang về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021-2025; trong các ngày 04-05/10/2023, Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu triển khai kế hoạch, phương án thực hiện năm 2022, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2023 đối với chương trình phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi; tổ chức tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số, tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội huyện Đông Giang năm 2022 (Dự án 10, Tiểu dự án 1, Nội dung số 3) cho 65 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các cơ quan thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng của 11 xã, thị trấn.

Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

Sáng ngày 05 tháng 10 năm 2023 UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn kỹ năng xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện, Đồng chí Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện dự khai mạc Hội nghị.

Bắc Trà My trao chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài

Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2023 được sự ủy quyền của UBND huyện Bắc Trà My, tại Phòng Tư pháp huyện Bắc Trà My đồng chí Võ Văn Xuân – HUV, Trưởng phòng Tư pháp huyện chứng kiến việc ký vào sổ đăng ký kết hôn, giấy chứng kết hôn và trao giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài cho bà Huỳnh Thị Kim Liên, trú tại Thôn Dương Lâm, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam kết hôn cung ông LIAO, CHIEN-SHUN, quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan).