Tập huấn về Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023

Sáng ngày 19/9/2023, tại Khách sạn Mường Thanh Quảng Nam, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước đã phối hợp với Hội người khuyết tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn về TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương làm việc tại tỉnh Quảng Nam

Chiều ngày 13/9/2023, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Đảng ủy Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/9/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Xuân Diện, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ quan nội chính, Ban Nội chính Trung ương làm Phó Trưởng đoàn.

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023

Thực hiện Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023; Kế hoạch số 51/KH-STP ngày 07/8/2023 của Sở Tư pháp về tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023; giữa tháng 8/2023, Sở Tư pháp đã tổ chức 02 Hội nghị tập tuấn chuyên sâu nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023 cho hơn 170 cán bộ, công chức được giao tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính ở cấp huyện, cấp xã của 09 huyện, thị xã, thành phố khu vực đồng bằng (Tam Kỳ, Hội An, Quế Sơn, Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh, Điện Bàn, Thăng Bình, Đại Lộc). Ông Đặng Văn Đào – Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý điểm cho cán bộ thôn, bản, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm, cán bộ chi hội đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín và cá nhân có liên quan trên địa bàn xã Ba, huyện Đông Giang

Sáng ngày 28/8/2023, tại UBND xã Ba, huyện Đông Giang, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với UBND xã Ba, huyện Đông Giang tổ chức, khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức TGPL điểm cho cán bộ thôn, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm, cán bộ chi hội đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín và cá nhân có liên quan đến hoạt động truyền thông TGPL cho người dân trên địa bàn xã Ba, huyện Đông Giang

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống (28/8/1945 - 28/8/2023)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống (28/8/1945 - 28/8/2023)

Sở Tư pháp công bố Danh mục thủ tục hành chính được giảm 50% mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hộ tịch

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn trình và thực hiện một phần được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp.

Truyền thông Trợ giúp pháp lý ở vùng biên giới Tây Giang

Thực hiện kế hoạch số 08/KH-TGPL ngày 12/6/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Quảng Nam, từ ngày 13/8 đến ngày 16/8/2023, Trung tâm TGPL tỉnh phối hợp với UBND các xã A Vương, xã Dang tổ chức truyền thông ở cơ sở về TGPL theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là QĐ 90) phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tây Giang năm 2023

Phê duyệt Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến của Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung.

Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung (số 06 đường Hà Huy Giáp, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) được Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam cấp Giấy đăng ký hoạt động số 240/TP-ĐKHĐ ngày 17/02/2020.

Bổ nhiệm lại đồng chí Đặng Văn Đào giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Nam

Chiều ngày 07/8/2023, thừa ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Tư pháp tổ chức họp công bố Quyết định bổ nhiệm lại đồng chí Đặng Văn Đào giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếp nhận và xử lý ký số hồ sơ khai sinh, khai tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếp nhận và xử lý ký số hồ sơ khai sinh, khai tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông