Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Xe ô tô Kia Forte, biển số: 92A-002.60

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Xe ô tô Kia Forte, biển số: 92A-002.60

Một số kết quả đạt được qua 06 năm triển khai thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Luật Hộ tịch được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016. Việc thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản chi tiết thi hành thời gian qua đã góp phần quan trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời khẳng định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác hộ tịch đối với phát triển kinh tế, xã hội và việc quản lý nhà nước về dân cư. Qua hơn 06 năm triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản chi tiết thi hành, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày càng dần ổn định, đi vào nề nếp và đạt được một số kết quả nổi bật sau:

Đại hội Chi bộ Văn phòng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 19/4/2022; Công văn số 224-CV/ĐUK ngày 22/4/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam và chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp vè tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025, chiều ngày 05/8/2022 tại phòng họp Sở Tư pháp; Đại hội Chi bộ Văn phòng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã tiến hành phiên Đại hội chính thức. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Văn Đào – Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở cùng 07 đảng viên và quần chúng ưu tú của Chi bộ Văn phòng.

Tạo cơ sở pháp lý cho bước phát triển mới của hoạt động công chứng

Ngày 29/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì phiên thẩm định đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi). Cùng dự có đại diện Cục Bổ trợ tư pháp, đơn vị được giao chủ trì xây dựng dự án Luật và các thành viên của Hội đồng thẩm định là đại diện của một số Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan; đại diện của Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố; và đại diện của một số Hiệp hội công chứng viên.

Kế hoạch Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2022

Kế hoạch Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2022

Sở Tư pháp tổ chức các lớp Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hộ tịch, chứng thực năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 9128/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022; trong tháng 7, tháng 8/2022, Sở Tư pháp đã tổ chức các lớp Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hộ tịch, chứng thực cho hơn 450 đại biểu là lãnh đạo, công chức của Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tài liệu triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 06 tháng cuối năm 2022

Ngày 19/7/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2022. Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại Hội nghị, ngày 29/7/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Báo cáo số 186/BC-BTP về công tác tư pháp 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác 06 tháng cuối năm 2022; Bộ tài liệu trả lời kiến nghị của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp 06 tháng đầu năm 2022.

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa XII (theo phương thức trực tuyến kết hợp tập trung)

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa XII (theo phương thức trực tuyến kết hợp tập trung)

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghề thừa phát lại khóa II năm 2022

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghề thừa phát lại khóa II năm 2022

Phòng Tư pháp Đại Lộc tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 29/7/2022, Phòng Tư pháp huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2022. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp, Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 07 và Công chức Tư pháp hộ tịch 18 xã, thị trấn. Đồng chí Hồ Thanh Phương, Trưởng Phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị