Một số thực trạng trong công tác đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Đăng ký khai sinh (ĐKKS) là việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào sổ sự kiện sinh của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân cũng như thực hiện quản lý về dân cư. Do đó, việc cá nhân ĐKKS, được cấp Giấy Khai sinh sẽ là bước đệm, căn cứ để thực hiện các quyền, lợi ích, nghĩa vụ khác như: đăng ký hộ khẩu thường trú, làm thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), Thẻ căn cước công dân... Đặc biệt đối với đối tượng là trẻ em, việc ĐKKS tạo điều kiện cho trẻ tiếp cận được với các dịch vụ thiết yếu như: chăm sóc y tế, giáo dục... đảm bảo trẻ em được hưởng các quyền, lợi ích theo quy định của Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Vụ án dân sự không có nguyên đơn

Đây là vụ án "Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệt", được Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm theo Bản án số 63/2019/DS-ST ngày 19/11/2019. Vụ án này đã bị kháng cáo và được Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đưa ra xét phúc thẩm vào ngày 05/5/2020 theo Bản án số 55/2020/DS-PT

Một số thực trạng trong công tác đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Đăng ký khai sinh (ĐKKS) là việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào sổ sự kiện sinh của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân cũng như thực hiện quản lý về dân cư

Vụ án dân sự không có nguyên đơn

Đây là vụ án "Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệt", được Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm theo Bản án số 63/2019/DS-ST ngày 19/11/2019

Tiện ích của việc đăng ký Lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 4

Kể từ ngày 25/3/2020, người yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam sẽ không nhất thiết phải đến Trung tâm hành chính công của tỉnh để thực hiện yêu cầu cấp Phiếu LLTP

Một số vấn đề cần bàn về việc thu chi phí khác trong hoạt động chứng thực trên địa bàn tỉnh

Chứng thực là một trong những chế định pháp lý quan trọng, liên quan mật thiết đến quyền và lợi ích của công dân và doanh nghiệp

Cần loại bỏ những bất cập không đáng có trong việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Sau khi Luật lý lịch tư pháp được ban hành năm 2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010; Phiếu lý lịch tư pháp (số 1 hoặc số 2) đã trở thành một thành phần không thể thiếu trong rất nhiều loại hồ sơ cá nhân, dùng cho nhiều mục đích khác nhau, như: hồ sơ xin việc, đăng ký kinh doanh, đăng ký hành nghề, xin công nhận tổ chức

Bàn về hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao về tình tiết “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”

Trong quá trình thực hiện Bộ luật Hình sự 2015 (BLHS 2015), hơn 2 năm qua, đã xuất hiện một số quan điểm khác nhau về việc áp dụng tình tiết "phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng", quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS 2015, dẫn đến việc áp dụng không thống nhất trong thực tiễn điều tra, truy tố và xét xử đối với một số loại tội trong Bộ luật này

Rút đơn yêu cầu khởi kiện trong vụ án dân sự: Hậu quả pháp lý và những vấn đề cần trao đổi

Việc rút yêu cẩu khởi kiện được qui định trong Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 (BLTTDS), nhưng ở mỗi giai đoạn khác nhau có qui định cách thức rút đơn khác nhau và hậu quả pháp lý cũng khác nhau, đó là: giai đoạn trước khi thụ lý vụ án, sau khi thụ lý vụ án, trong khi xét xử sơ thẩm, phúc thẩm

Một số giải pháp đưa chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào cuộc sống

Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và tư vấn giúp pháp luật là yêu cầu khách quan để đảm bảo đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội, do vậy mà Đảng và Nhà nước đã có chủ trương và ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm huy động sức mạnh vật chất và tinh thần của toàn xã hội để phục vụ công tác này, giảm bớt cho cơ quan hành chính phải trực tiếp đảm nhận nhiều công việc cùng một lúc, tránh tình trạng thiếu chuyên sâu, thiếu hiệu quả trong khi công tác này đáng lẽ xã hội có thể tự giải quyết, giảm chi ngân sách Nhà nước mà vẫn phục vụ nhân dân một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả