Quyết định Về việc bổ sung kinh phí mua xe ô tô phục vục công tác chung năm 2024 cho Văn phòng Sở Tư pháp

Quyết định Về việc bổ sung kinh phí mua xe ô tô phục vục công tác chung năm 2024 cho Văn phòng Sở Tư pháp

Quyết định Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu, lập báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”

Quyết định Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu, lập báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”

Quyết định Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu (eHSMT), lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (e-HSDT), gói thầu: “Số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”

Quyết định Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu (eHSMT), lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (e-HSDT), gói thầu: “Số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”

Thông báo Về việc mời tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Đề án nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ Chuyển đổi số của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Thông báo Về việc mời tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Đề án nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ Chuyển đổi số của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sữa chữa xe ô tô cho Văn phòng Sở Tư pháp Quảng Nam

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sữa chữa xe ô tô cho Văn phòng Sở Tư pháp Quảng Nam

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy điều hòa tủ đứng cho hội trường Sở Tư pháp Quảng Nam

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy điều hòa tủ đứng cho hội trường Sở Tư pháp Quảng Nam

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm âm thanh hội trường Sở Tư pháp Quảng Nam

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm âm thanh hội trường Sở Tư pháp Quảng Nam

Quyết định Về việc mua sắm máy điều hòa tủ đứng cho hội trường Sở Tư pháp

Quyết định Về việc mua sắm máy điều hòa tủ đứng cho hội trường Sở Tư pháp

Quyết định Về việc sửa chữa xe ô tô

Quyết định Về việc sửa chữa xe ô tô

Quyết định Về việc mua sắm âm thanh hội trường

Quyết định Về việc mua sắm âm thanh hội trường