Quảng Nam: Tăng cường năng lực, điều kiện bảo đảm cho đội ngũ làm công tác xử lý vi phạm hành chính

Chiều 05/7, Đoàn Kiểm tra liên ngành do đồng chí Đặng Hoàng Oanh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đồng chí Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra.

Chú trọng tập huấn tập trung chuyên sâu các kỹ năng XLVPHC
Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã được Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam quan tâm, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng công tác triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường công tác kiểm tra nhằm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại ngành, địa phương. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính đã được chú trọng triển khai với nhiều hình thức phong phú. UBND tỉnh cũng đã chú trọng tập huấn tập trung chuyên sâu vào các kỹ năng xác định vi phạm hành chính, lập biên bản vi phạm hành chính, kỹ năng soạn thảo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đ/c Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo tình hình xử lý vi phạm hành chính tại Quảng Nam.

Bên cạnh ưu điểm và kết quả đã đạt được, việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan trong công tác quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND tỉnh Quảng Nam đôi lúc còn chưa chặt chẽ, đồng bộ, thiếu kịp thời. Nhiều trường hợp vi phạm pháp luật xảy ra ở vùng núi nên khó khăn trong việc phát hiện và xử lý vi phạm do địa bàn vùng núi rộng lớn, địa hình phức tạp. Đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính một số nơi còn hạn chế, hầu hết kiêm nhiệm, số lượng và chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Kinh phí, cơ sở vật chất và các trong thiết bị phục vụ cho các ngành này chưa được các cấp, các ngành quan tâm.
Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của 07 cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân và một số hồ sơ thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Nhìn chung, các đơn vị được kiểm tra đều phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, đáp ứng yêu cầu của công tác kiểm tra. 
Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính đã thông tin, đánh giá sơ bộ về kết quả kiểm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính tại Quảng Nam. Về cơ bản, các hồ sơ được kiểm tra đã được lập đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định pháp luật; việc áp dụng chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm về cơ bản theo đúng quy định. Phần lớn các quyết định xử phạt vi phạm hành chính sau khi ban hành đã được đôn đốc, tổ chức thi hành. Tuy nhiên, một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính vẫn có sai sót, tồn tại cần phải xử lý hoặc cần giải trình, làm rõ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành báo cáo giải trình, làm rõ thông tin về đánh giá sơ bộ của Đoàn Kiểm tra đối với các nội dung thuộc lĩnh vực mình quản lý, đồng thời bổ sung báo cáo giải trình bằng văn bản kèm các hồ sơ có liên quan để cung cấp cho Đoàn Kiểm tra. Về cơ bản, các đại biểu đều đánh giá cao và cảm ơn Đoàn đã phát hiện và chỉ ra các sai sót trong thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính của đơn vị. Đây là dịp trao đổi, chia sẻ, tập huấn chuyên sâu hết sức bổ ích về nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho cho các sở, ban, ngành Quảng Nam. Các đại biểu cũng đề xuất Đoàn tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (thời gian xử phạt, thời gian chuyển hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền xử phạt…) để phù hợp với thực tiễn triển khai thực hiện tại địa phương. Cùng với đó, Đoàn cũng đã kịp thời hướng dẫn và yêu cầu xử lý đối với các hồ sơ sai sót, đảm bảo thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới để giải quyết triệt để, đúng pháp luật những hậu quả do có sai sót trong xử phạt vi phạm hành chính gây ra. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng phát biểu tiếp thu ý kiến Đoàn công tác.

Phó Chủ tịch nhấn mạnh, qua công tác kiểm tra của Bộ Tư pháp sẽ là cơ hội tốt cho các sở, ban, ngành và tỉnh kịp thời phát hiện, sửa đổi các sai sót, đúc rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hưng đề  nghị các sở, ban, ngành nghiên cứu, tiếp thu và giải trình toàn bộ các ý kiến trao đổi của Đoàn công tác; khẳng định, trong thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hoạt động theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt VPHC đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo cá nhân, tổ chức liên quan nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật có liên quan về xử lý vi phạm hành chính để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền các quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện việc động viên kịp thời công chức làm tốt, kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm cẩn thận, đầy đủ, công khai, công bằng, nghiêm túc đối với các cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan có sai sót trong THPL về xử lý vi phạm hành chính; có kế hoạch cụ thể tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức liên quan đến xử lý vi phạm hành chính để giảm thiểu sai sót, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính của tỉnh Quảng Nam. 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu kết luận cuộc họp.

Với yêu cầu tạo sự chuyển biến đồng bộ, toàn diện việc triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 và những năm tiếp theo, thay mặt Đoàn kiểm tra, Thứ trưởng đề nghị Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó tiếp tục quán triệt tới Lãnh đạo các đơn vị thuộc UBND tỉnh có liên quan nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cấp thiết của yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đặc biệt, chú trọng hơn nữa trong việc triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Tiếp tục hoàn thiện thể chế công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương: Ví dụ như xây dựng Quy chế phối hợp trong THPL về xử lý vi phạm hành chính. Cùng với đó, tỉnh cần nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của pháp chế trong công tác điều hành và lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Các lực lượng chức năng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND và các đơn vị liên quan cần chủ động, phối hợp trong trong việc trao đổi thông tin, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhằm tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, đặc biệt là các khó khăn, vướng mắc được nêu trong Báo cáo.
Tăng cường hơn nữa công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính, trong đó, đặc biệt chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho những người trực tiếp thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng trong thực thi công vụ về xử lý vi phạm hành chính.
Ghi nhận và nghiên cứu các đề xuất của địa phương trong quá trình hoàn thiện pháp luật về XLVPHC
Về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cần chủ động, kịp thời gửi văn bản cho Bộ Tư pháp để phối hợp giải quyết. Trong trường hợp cần thiết, có thể tổ chức họp liên ngành để trực tiếp trao đổi, thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn phát sinh. 
Đối với các điều kiện đảm bảo thực hiện, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị Ủy ban nhân dân chú trọng, quan tâm, bố trí nguồn nhân lực thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác cho việc thực hiện nhiệm vụ này. Đồng thời, cần bố trí hợp lý biên chế công chức làm công tác pháp chế tại các Sở trong tổng biên chế được giao, bảo đảm số lượng và chất lượng, phù hợp với yêu cầu công tác của từng Sở và địa phương. 
Chấn chỉnh, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, triển khai các hoạt động nhằm tổ chức thống kê, lưu trữ, quản lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính bài bản, đầy đủ, an toàn, đúng quy định pháp luật, thực hiện chế độ thông tin báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình quản lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận các kiến nghị của Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam và đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong quá trình làm việc với Đoàn. Trong phạm chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp sẽ giải quyết, phối hợp giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với các vấn đề mà UBND tỉnh đã nêu.

Tin liên quan