Phòng Tư pháp huyện Hiệp Đức tổ chức Hội nghị tập huấn công tác VBQPPL và tập huấn nghiệp vụ triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Chiều ngày 28/6/2024, Phòng Tư pháp huyện Hiệp Đức tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn bản quy phạm pháp luật và tập huấn nghiệp vụ triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, có sự tham gia của cán bộ, công chức của Phòng Tư pháp và 11 công chức các xã, thị trấn. Chủ trì và điều hành Hội nghị là Đ/c Lê Văn Ngọc – Trưởng phòng Tư pháp huyện. Đ/c Lê Văn Ngọc – Trưởng Phòng Tư pháp đã triển khai tập huấn công tác văn bản quy phạm pháp luật và Đ/c Vũ Văn Tuấn – Phó trưởng phòng Tư pháp triển khai tập huấn về: quy trình thực hiện liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất”; 

Thông qua  buổi tập huấn sẽ giúp công chức Tư pháp- hộ tịch cấp xã trực tiếp tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn huyện hiểu rõ được quy trình, tính năng liên thông và các lợi ích mang lại của 2 nhóm TTHC để triển khai các dịch vụ số trên địa bàn. Đồng thời giúp đội ngũ cán bộ trực tiếp tiếp nhận và giải quyết TTHC hiểu rõ được quy trình, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện./.

Tin liên quan