Phòng Tư pháp huyện Tây Giang kiểm tra công tác tư pháp năm 2024

Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân nhân huyện Tây Giang thành lập Đoàn kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2024 và Kế hoạch số 01/KH-ĐKT ngày 05/5/2024 về kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi năm 2024 tại Ủy ban nhân dân xã Anông và xã Tr’hy.

Đoàn kiểm tra công tác Tư pháp đã tiến hành kiểm tra và ghi nhận những kết quả đạt được của Ủy ban nhân dân xã Tr’hy và Anông trong năm 2023 và  công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024 về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trên địa bàn xã do ông chí Lưu Văn Hoàng, Trưởng phòng Tư pháp làm Trưởng Đoàn kiểm tra.

Qua kiểm tra tại Ủy ban nhân dân xã Tr’hy và Anông cơ bản thực hiện tốt công tác tư pháp tại địa phương ;công chức Tư pháp - Hộ tịch xã có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có trình độ nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ được giao, tuy nhiên còn một số thiếu sót cần khắc phục, thực hiện: Việc ghi chép trong Sổ đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn... ghi chép chưa rõ ràng các cột mục, chưa đóng dấu giáp lai, người thực hiện và người đi khai sinh, khai tử, kết hôn chưa ký đầy đủ và khi công dân đến đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, khai tử không thực hiện tờ khai theo quy định, việc lưu trữ hồ sơ chưa thật đầy đủ.

Kết thúc buổi kiểm tra ông Lưu Văn Hoàng, Trưởng phòng Tư pháp - Trưởng Đoàn kiểm tra, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tr’hy và Anông xã tiếp thu những sai sót mà Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra, Ủy ban nhân dân xã tiếp thu phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian đến. Nhất là, khẩn trương triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông đối với đăng ký khai sinh, khai tử theo Đề án 06 và khẩn trương nhập dữ liệu hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư./.

Tin liên quan