Quyết định Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu, lập báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”

Quyết định Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu, lập báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”

Tải file quyết định: qd149.pdf

Tin liên quan