Quyết định Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu (eHSMT), lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (e-HSDT), gói thầu: “Số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”

Quyết định Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu (eHSMT), lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (e-HSDT), gói thầu: “Số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”

Tải file đính kèm: qd147.pdf

Tin liên quan