Kiểm tra hoạt động giám định tư pháp tại Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 21/02/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam về việc kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, thừa phát lại trên địa bàn tỉnh năm 2024. Ngày 20/6/2024, Đoàn kiểm tra do đồng chí Bùi Xuân Hiếu - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Quảng Nam về tình hình tổ chức và hoạt động giám định tư pháp của Trung tâm. Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam; được thành lập theo Quyết định số 4926/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh; được công nhận tổ chức giám định tư pháp vụ việc tại Quyết định số 135/QĐ-STP ngày 07/10/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.