Phòng Tư pháp Thăng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, ngày 11/06/2024, Phòng Tư pháp huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2024.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch 22 xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Trang – Trưởng Phòng Tư pháp đánh giá, biểu dương những thành tích đã đạt được của tập thể, cá nhân Phòng Tư pháp và công chức tư pháp tại 22 xã thị trấn 6 tháng đầu năm; đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác tư pháp ở huyện và 22 xã, thị trấn nhất là công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực; đồng thời công bố những nội dung kết luận qua kiểm tra của Sở Tư pháp đối với Phòng Tư pháp và 02 địa phương xã Bình Trung, TT Hà Lam để kịp thời chấn chỉnh những sai sót, tồn tại. 

Cũng tại Hội nghị này, Phòng Tư pháp triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2024, đẩy mạnh triển khai liên thông 02 TTHC khai sinh, khai tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, quán triệt nội dung của Nghị Định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/06/2024 của Chính phủ; chỉ đạo cập nhật đầy đủ dữ liệu đã được chứng
thực vào phần mềm UCHI đạt 100% số lượng hồ sơ thực hiện trên thực tế; triển khai kế hoạch PBGDPL năm 2024 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; công tác hòa giải ở cơ sở tại các địa phương; tập trung nghiên cứu, tham mưu công tác theo dõi thi hành pháp luật trong xử lý VPHC và xử lý VPHC tại địa phương đảm bảo đúng quy định; triển khai một số nội dung chuyên môn khác của ngành.  

Trên cơ sở những nội dung được triển khai, quán triệt tại hội nghị, công chức Tư pháp – Hộ tịch phản ánh những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp ở các địa phương; trao đổi, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ giữa Phòng Tư pháp và Tư pháp – hộ tịch 22 xã, thị trấn. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Trang ghi nhận những kết quả ngành đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời quán triệt, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024, phấn đấu tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch năm 2024./.

Tin liên quan