UBND huyện Bắc Trà My sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện Đề án 06, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 29/5/2024 của UBND huyện về tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06). Sáng ngày 11/6/2024, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện theo hình thức trực tuyến từ huyện đến xã. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Kim Sơn- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Đồng chí Lê Thị Thu Vân - Phó Chỉ tịch HĐND huyện, đồng chí Thái Hoàng Vũ- Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 huyện, đại diện Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Hội đoàn thể trên địa bàn huyện và Chủ tịch, thành viên Tổ công tác Đề án 06 của 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị diễn ra trong 01 buổi, Tại Hội nghị, đại diện cơ quan thường trực tổ Đề án 06 huyện, đồng chí Nguyễn Thanh Trà - Phó Trưởng Công an huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Hội nghị thảo luận kết quả ưu khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, khó khăn trong việc tổ chức thực hiện trong thời gian qua, nhất là đối với các địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc trả tiền bảo trợ cho các đối tượng không qua tiền mặt, thanh toán tiền trên hệ thống trực tuyến.. từ đó, UBND huyện kiểm điểm, đánh giá lại toàn bộ tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2024, nêu rõ những ưu điểm và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện, hoàn thành các nhiệm của Đề án trong 6 tháng cuối năm 2024 theo chỉ tiêu mà UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 1080/KH-UBND ngày 17/02/2024.

Tin liên quan