Hội Công chứng viên 02 tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2024

Trong 02 ngày 08-09/6/2024, tại khách sạn Hoàng Yến, thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Nam phối hợp Hội Chứng viên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2024 cho các công chứng viên và chuyên viên của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi tham dự. Tiến sĩ Hoàng Mạnh Thắng – Trưởng Phòng Công chứng số 2 thành phố Hồ Chí Minh tham gia báo cáo tại lớp bồi dưỡng. Tham dự lớp tập huấn có ông Tôn Long Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; ông Đặng Văn Đào, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Cao Nguyên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; ông Bùi Xuân Hiếu, ông Trương Bốn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam và đại diện Phòng Bổ trợ tư pháp, Thanh tra Sở Tư pháp 02 tỉnh.

Ông Đặng Văn Đào – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, ông Đặng Văn Đào, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đánh giá Công chứng là một nghề nhiều rủi ro, nhất là công chứng viên Việt Nam hoạt động trong điều kiện hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, nhiều bất cập và luôn thay đổi. Để hạn chế phần nào rủi ro cho công chứng viên và đảm bảo an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch, pháp luật về công chứng đã quy định có tính chất bắt buộc về Bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm cho đội ngũ công chứng viên. Chính vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm là nhiệm vụ rất quan trọng, được tổ chức hàng năm cho các công chứng viên. 

Tại lớp bồi dưỡng, các công chứng viên và chuyên viên được nghe ông Hoàng Mạnh Thắng, tiến sĩ trong lĩnh vực công chứng trình bày chuyên đề “Một số vấn đề về giao dịch quyền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2024”. Kết thúc lớp bồi dưỡng, Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Nam – Quảng Ngãi sẽ cấp Giấy chứng nhận việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng viên theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

Nội dung bồi dưỡng được lựa chọn là những vấn đề trọng tâm, cốt lõi xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Thông qua lớp bồi dưỡng, các công chứng viên đã có cơ hội trao đổi, học hỏi kỹ năng, kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình hành nghề công chứng. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng hằng năm cho công chứng viên góp phần nâng cao chất lượng hành nghề của đội ngũ công chứng viên và đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công chứng trong giai đoạn hiện nay./.

Tin liên quan