Sở Tư pháp Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Thực hiện Quyết định số 778/QĐ – UBND, ngày 02/4/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024; Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 100 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trương Bốn – Phó Giám đốc Sở đã khẳng định tầm quan trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và đội ngũ báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; đồng thời đề nghị các đại biểu tập trung tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các nội dung giảng viên trao đổi nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền ở đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Vũ Hoài Phương – Giảng viên Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã báo cáo một số chuyên đề về kỹ năng tuyên truyền; kỹ năng xây dựng đề cương, cách xử lý một số tình huống trong tuyên truyền miệng... trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Thông qua các hội nghị tập huấn, các báo cáo viên pháp luật tỉnh đã có thêm kiến thức về nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, từ đó tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian đến.

Tin liên quan