Tập huấn về cơ chế phối hợp thông tin trợ giúp pháp lý cho cơ quan và người tiến hành tố tụng, công chức Phòng Tư pháp, cán bộ tư pháp cấp xã…. thuộc huyện nghèo năm 2024

Sáng ngày 23/5/2024 tại Khu phức hợp Khách sạn, Nhà hàng Phú Long, thành phố Tam Kỳ, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Quảng Nam tổ chức Tập huấn cơ chế phối hợp thông tin TGPL cho cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, công chức Phòng Tư pháp, cán bộ Tư pháp cấp xã, các tổ chức và cá nhân có liên quan tại các địa phương có huyện nghèo trên địa tỉnh năm 2024

Về tham dự, phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị tập huấn có đồng chí Lê Văn Hương – Giám đốc Trung tâm TGPL tỉnh, các Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên Trung tâm và 50 đại biểu ở các xã thuộc huyện Nam Giang, Bắc Trà My cũng có về tham dự đông đủ.

Các báo cáo viên thực hiện tập huấn và triển khai một nội dung pháp luật như Luật TGPL năm 2017; Giới thiệu Luật đất đai năm 2024; Vai trò của pháp luật trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số và Tảo hôn – Hôn nhân cận huyết thống; Kỹ năng tư vấn tiền tố tụng, tham gia tố tụng và các tình pháp lý cụ thể; Trao đổi, thảo luận các tình huống thực tiễn…

Trong những năm qua, Trung tâm TGPL tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt trong công tác TGPL, hoạt động tham gia tố tụng chính là nhờ vào việc áp dụng nhiều giải pháp hiệu quả của công tác phối hợp thực hiện hoạt động TGPL với các cơ quan và người tiến hành tố tụng, Phòng Tư pháp và UBND các xã trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục phát huy những kết quả đó Trung tâm TGPL thường xuyên tổ chức truyền thông về TGPL theo Chương trình Quyết định 1719/QĐ-TTg, Quyết định 90/QĐ-TTg và Chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, đồng thời tổ chức Tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác TGPL.

Nội dung mới nổi bật của Tập huấn lần này là những điểm mới của Luật đất đai năm 2024, các nội dung liên quan đến Tảo hôn – Hôn nhân cận huyết thống và các tình huống pháp lý như các vụ tranh chấp về thừa kế (trường hợp có di chúc, thừa kế theo pháp luật, thừa kế kế vị…); các vụ tranh chấp về quyền sử dụng đất (thời hiệu khởi kiện, điều kiện để công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu….); các vụ xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự (dấu vật chứng khi phạm tội, về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, các nhóm tội, lỗi cố ý gián tiếp); Bồi thường ngoài hợp đồng; Những quy định của pháp luật liên quan đến tình huống thực tế trong cuộc sống…

Ông ZơRâm Lực – cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã La Dêê cho hay: Các nội dung pháp luật trong đợt Tập huấn này rất thiết thực đối với đội ngũ cán bộ cấp xã, cấp huyện và rất sát với đời sống của người đồng bào dân tộc thiểu số, hy vọng sẽ tiếp tục được mời tập huấn trong những lần khác, xin cảm ơn các cán bộ của Trung tâm.

Hội nghị tập huấn đã mang nhiều ý nghĩa to lớn khẳng định vai trò quan trọng của công tác TGPL, nâng cao năng lực, nguồn lực cho đội ngũ làm công tác TGPL, tăng cường cơ chế phối hợp thông tin TGPL với cơ quan và người tiến hành tố tụng, công chức Phòng tư pháp, cán bộ tư pháp cấp xã, các tổ chức cá nhân có liên quan tại các địa phương có huyện nghèo trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác TGPL, đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong thời gian đến.

Tin liên quan