Truyền thông trợ giúp pháp lý, nói chuyện chuyên đề pháp luật tại vùng biên giới Nam Giang theo Quyết định 90/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 14/KH-TGPL ngày 01/4/2024 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Quảng Nam, từ ngày 23/4 đến ngày 27/4/2024, Trung tâm TGPL tỉnh phối hợp với UBND các xã Đắc Pring, xã Đắc Pre, xã La Dêê tổ chức truyền thông về TGPL, nói chuyện chuyên đề pháp luật theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là QĐ 90) phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Nam Giang năm 2024

Về tham dự buổi truyền thông về TGPL theo QĐ số 90/QĐ-TTg có đồng chí Ông Lê Văn Hương – Giám đốc Trung tâm TGPL, các Trợ giúp viên pháp lý, Chuyên viên của Trung tâm TGPL tỉnh, các đồng chí là lãnh đạo UBND các xã Đắc Pring, xã Đắc Pre, xã La Dêê  và 150 đại biểu tại các địa phương về tham dự buổi truyền thông là đối thụ hưởng chính sách trên địa bàn.

Buổi truyền thông, nói chuyện chuyên đề pháp luật được báo cáo viên triển khai những nội dung cơ bản về pháp luật TGPL như: Luật TGPL năm 2017; Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và các văn bản của Bộ Tư pháp liên quan đến hoạt động TGPL; Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022; Chuyên đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Một số điểm mới cơ bản của Luật đất đai năm 2024; Một số điểm mới Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2024. Bên cạnh đó ban tổ chức nêu các câu hỏi tình huống pháp luật; các câu chuyện chuyên đề pháp luật từ thực tiễn cơ sở vướng mắc trong quá trình hòa giải, giải quyết; trên cơ sở quy định của pháp luật, người dân tham dự buổi truyền thông áp dụng vào thực tiễn để giải quyết tình huống, mọi người cùng thảo luận và báo cáo viên kết luận phương án giải quyết tình huống phù hợp nhất, đảm bảo hợp lý, hợp tình, đúng quy định pháp luật.

Trong khuôn khổ một số hợp phần về TGPL theo Quyết định 90 ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024, Trung tâm sẽ phối hợp với các xã, các Chi nhánh TGPL tổ chức nói chuyện chuyên đề phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin truyền thông về TGPL; hướng dẫn, giải đáp các nội dung có liên quan đến TGPL cho 17 xã thuộc các huyện nghèo như Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Trung tâm TGPL đã phối hợp cùng Tổ Công đoàn TGPL trao tặng tờ rời, tờ gấp pháp luật cho UBND các xã; tặng quần áo, sữa, bánh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã thuộc huyện Nam Giang. Triển khai Quyết định 90 ở các nghèo mang nhiều ý nghĩa lớn lao, vừa nâng cao khả năng tiếp cận, nhận thức, hiểu biết cho người dân, người nghèo, đối tượng yếu thế, người thuộc diện được TGPL, vừa hỗ trợ một phần những khó khăn, tạo động lực phát triển kinh tế, an sinh xã hội cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ông Hiên Quyền – Phó Chủ tịch UBND xã Đăc Pring tâm sự: tỷ lệ hộ nghèo của xã còn rất lớn chiếm 56% trên tổng số người dân, chính quyền địa phương đang cùng với mỗi người dân tích cực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, chính sách TGPL đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, hỗ trợ tinh thần, vật chất cho bà con vùng cao.

Ông Hiên Viến, Phó Chủ tịch UBND xã Đắc Pre, chia sẻ: Bằng sự quan tâm của lãnh đạo Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL tỉnh, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tăng cường truyền thông về TGPL để nâng cao nhận pháp luật cho người dân, xây dựng các mô hình mới để giúp dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn huyện Nam Giang.

Chính sách TGPL nói chung và công tác truyền thông về TGPL theo Quyết định 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho người dân có cơ hội được tiếp cận chính sách TGPL, được tư vấn, hướng dẫn pháp luật, TGPL trực tiếp khi người dân có yêu cầu. Đồng thời đưa Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đi vào hiện thực cuộc sống người dân và tạo động lực thúc đẩy giảm nghèo bền vững ở các huyện nghèo, xã nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của người dân trong thời gian đến.

Tin liên quan