Ký kết Kế hoạch phối hợp về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh quảng nam

Chiều ngày 17/4/2023, tại Hội trường tầng 2, Sở Tư pháp tỉnh và Công an tỉnh triển khai Ký kết thực hiện Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA ngày 27/11/2023 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Về tham dự ký kết có đồng chí Đặng Văn Đào – GĐ Sở Tư pháp,  đồng chí Hồ Song Ân – Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng của Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Trung tâm TGPL và các Trưởng phòng thuộc cơ quan điều tra công an tỉnh; Trưởng phòng của Sở Tư pháp và các Trợ giúp viên pháp lý cũng có về tham dự đông đủ để tham gia thực hiện ký kết.

Quang cảnh Lễ ký kết

Thực hiện Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA ngày 27/11/2023 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về trực Trợ giúp pháp lý (TGPL) trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam, xây dựng Kế hoạch phối hợp về trực TGPL trong điều tra hình sự nhằm tăng cường phối hợp trong việc tạo điều kiện cho người được TGPL biết và sử dụng dịch vụ TGPL kịp thời ngay tại giai đoạn đầu của quá trình tố tụng hình sự theo quy định pháp luật, góp phần bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của họ và giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại hạn chế bỏ sót đối tượng thuộc diện được TGPL. Nội dung cơ bản của dự thảo Kế hoạch gồm phạm vi thực hiện, hình thức trực, nhân lực thực hiện, cơ chế tiếp nhận yêu cầu TGPL và nhiệm vụ của người trực, người hỗ trợ trực, trách nhiệm của các cơ quan và tổ chức thực hiện. Khi công dân cần tư vấn nhanh có thể điện thoại về Trung tâm TGPL Nhà nước, số điện thoại: 0235.352.7777.

Cơ chế tiếp nhận yêu cầu TGPL, khi phát hiện người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị hại, đương sự là người thuộc diện được TGPL hoặc do họ tự nhận là người thuộc diện được TGPL thì cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ sở giam giữ, Công an cấp xã gọi điện thông báo ngay cho người trực hoặc người hỗ trợ trực (trường hợp không liên lạc được thì liên lạc số điện thoại của Lãnh đạo Trung tâm); cung cấp họ tên, số điện thoại, địa chỉ của người đó hoặc người thân thích của họ (nếu có) cho người trực hoặc người hỗ trợ trực. Sau khi tiếp nhận thông tin, người trực hoặc người hỗ trợ trực có trách nhiệm liên hệ ngay với người thuộc diện được TGPL hoặc người thân thích của họ để xác minh thông tin, hướng dẫn họ thực hiện các thủ tục để được cung cấp dịch vụ TGPL. Trong quá trình phối hợp thực hiện về trực TGPL trong điều tra hình sự nếu có vấn đề phát sinh, lãnh đạo Trung tâm phối hợp với lãnh đạo các cơ quan liên quan thuộc ngành Công an (cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ sở giam giữ, Công an cấp xã) cùng trao đổi, thống nhất giải quyết.

Kế hoạch phối hợp trực TGPL trong điều tra hình sự đã thể hiện sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, thiết thực của hai Cơ quan quan trong việc tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người được TGPL trong việc tiếp cận thông tin TGPL ở giai đoạn điều tra hình sự, hướng tới việc lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL làm trung tâm. Sự tham gia sớm của trợ giúp viên pháp lý trong quá trình điều tra các vụ án hình sự giúp người bị buộc tội là đối tượng TGPL yên tâm hơn, hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần hỗ trợ các điều tra viên điều tra vụ án được khách quan, nhanh chóng và cũng góp phần nâng cao chất lượng điều tra viên cũng như các mặt công tác điều tra. Qua đó tạo điều kiện cho các đối tượng TGPL, các đối tượng yếu thế trong xã hội được tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí, được bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đáp ứng được mong mỏi của mọi tầng lớp Nhân dân, nâng cao chất lượng công tác TGPL, hoạt động tố tụng về TGPL trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác TGPL trong giai đoạn mới hiện nay.