Đoàn công tác của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

Để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 402/QĐ-TTG ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/11/2023, Đoàn công tác của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp (Cục HTQTCT) do bà Trần Thị Lệ Hoa – Phó Cục trưởng Cục HTQTCT làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam. Về phía địa phương có sự tham dự của ông Đặng Văn Đào – Giám đốc Sở, đại diện Phòng Hành chính Tư pháp cùng với đại diện Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh Quảng Nam.