Sở Tư pháp Quảng Nam tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023

Thực hiện Quyết định số 292/QĐ - UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2023; Sở Tư pháp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023 cho gần 70 đại biểu là công chức pháp chế tại các Sở, Ban, ngành; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Đào, Giám đốc Sở Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã truyền đạt các quy định cơ bản của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, các kỹ năng để soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; đồng chí Nguyễn Đình Trọng, Phó Trưởng phòng Văn bản - tuyên truyền đã truyền đạt các quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023.

Tại Hội nghị, đồng chí báo cáo viên đã đưa ra một số tình huống cụ thể, qua đó, phân tích tình huống, việc áp dụng các quy định và hướng dẫn cách giải quyết phù hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. các đại biểu tham dự cùng nhau trao đổi, thảo luận các vấn đề có liên quan đến việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời nêu ra các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu được bổ sung, nâng cao hơn nữa kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, góp phần đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ này ở địa phương trong thời gian đến./.

Tin liên quan