Sở Tư pháp tổ chức tổng kết Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2023" hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (09/11)

Thực hiện Kế hoạch số Kế hoạch số 29/KH-STP ngày 30/3/2023 về Thực hiện Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023, đồng thời, để hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sáng ngày 09/11/2023, Sở Tư pháp đã tổ chức vòng 2, đợt 2 và Tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2023".

Tham dự buổi tổng kết có đồng chí Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Phó Chủ tịch HĐPHPBGDPL tỉnh - Phó trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; lãnh đạo Phòng Tư pháp 18 huyện, thị xã, thành phố cùng 51 thí sinh có điểm số cao nhất vòng 1, đợt 2 Cuộc thi tại phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, UBMTTQVN cấp huyện, cấp xã, và công chức Tư pháp - Hộ tịch, các hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐPBGDPL tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì buổi tổng kết.

Mở đầu buổi tổng kết, 51 thí sinh thí sinh có kết quả cao nhất tại mỗi huyện, thị xã, thành phố trong vòng 1, đợt 2 Cuộc thi đã tham gia vòng 2 để xác định người đạt giải. Các thí sinh tham dự phải trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm bằng hình thức trực tuyến với thời gian thi là 07 phút. Nội dung các câu hỏi xoay quanh các quy định Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định của pháp luật có liên quan đến hòa giải ở cơ sở: Hiến pháp 2013, Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 (các quy định liên quan đến công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án), các quy định về vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Ban Tổ chức đã lựa chọn 18 thí sinh xuất sắc nhất để trao giải.