Huyện Nam Giang tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng ngày 27/10/2023, Ban vận động thành lập Hội Luật gia huyện Nam Giang, tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Nam Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự Đại hội có ông Lê Văn Hường-TUV, Bí thư huyện ủy Nam Giang; ông Phan Khắc Chưỡng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam; ông Châu Văn Ngọ, Phó Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, cùng sự có mặt của 25 hội viên Hội Luật gia huyện.

Theo đó, Ban vận động Hội Luật gia của huyện Nam Giang được thành lập theo quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của Chủ tịch UBND huyện Nam Giang. Sau khi được thành lập, Ban vận động đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan pháp luật, các cơ quan hành chính – sự nghiệp trên địa bàn huyện có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật, nắm rõ các nội dung Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, chủ trương, sự cần thiết thành lập Hội luật gia huyện; sau đợt vận động, Ban vận động đã vận động được 25 hội viên là cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện tham gia Hội luật gia huyện. 

Với khẩu hiệu "Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, hiệu quả”, Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như: Vận động 100% Hội viên nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không tham gia, không vi phạm các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng pháp luật; trợ giúp pháp lý; hòa giải cơ sở khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo khi có yêu cầu của người dân ở cơ sở. Phát động phong trào thi đua trong Hội viên Hội luật gia huyện theo tinh thần chỉ đạo của Hội Luật gia cấp trên. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, tập hợp rộng rãi đội ngũ luật gia vào tổ chức Hội, đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của Hội viên trong công tác, khẳng định vị trí và vai trò tổ chức chính trị - xã hội của Hội Luật gia... tích cực tham gia các hoạt động theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Đại hội đã bầu 09 đại biểu vào Ban Chấp hành; bầu 03 đại biểu vào Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Chủ tịch, các phó chủ tịch và Trưởng ban Kiểm tra. Ông: A Lăng Ping – thẩm phán Toà án nhân dân huyện đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia huyện Nam Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tin liên quan