BCĐ Cải cách Tư pháp huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị triển khai các nghị quyết, chỉ thị của trung ương và luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sáng ngày 27/10/2023, BCĐ Cải cách Tư pháp huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ chính trị và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đến Trưởng phó các cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể đóng trên địa bàn huyện và BCH đảng bộ các xã, thị trấn, Trưởng, phó các ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể, quân dân chính các thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Đồng chí: Nguyễn Kim Sơn- Phó Bí thư, Trưởng BCĐ CCTP huyện khai mạc hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/BCD ngày 31/8/2023 của Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp huyện về tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy về công tác Cải cách tư pháp và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Sơn-Phó Bí thư, Trưởng BCĐ Cải cách Tư pháp huyện chủ trì hội nghị, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng, Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, về phía xã có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Trưởng, phó các ban, ngành, hội đoàn thể, cán bộ quan dân chính các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện có hơn 250 người tham dự.

BCĐ Cải cách Tư pháp huyện phân công các đồng chí thành viên BCĐ cải cách Tư pháp huyện, Báo cáo viên pháp luật huyện triển khai các nội dung cơ của các Nghị quyết, Chỉ thị của trung ương và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đến với hội nghị như sau:

- Đồng chí Nguyễn Trung Nam- UVBTV, Trưởng Công an huyện triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Kết luận số 15-KL/TW, ngày 20/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, trong đó tập trung thông tin, phổ biến về các chủ trương chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó, tập trung phổ biến sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng, các hành vi đánh bạc mới như trên không gian mạng cũng như các biện pháp phòng ngừa đối với mọi lứa tuổi, thành phần trong xã hội.

- Đồng chí Võ Văn Xuân – HUV Trưởng phòng Tư pháp, Phó Trưởng ban chỉ đạo triển khai Kết luận số 84 -KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Các Báo cáo viên đã báo cáo những nội dung cơ bản của các Nghị quyết; Chỉ thị đến Hội nghị để các đồng chí tham dự hội nghị nắm bắt, áp dụng, triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện đạt hiệu quả, đặc biệt là các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới và thực hiện dân chủ ở sở cở tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm phát huy tính dân chủ trong tình hình mới.

Đ/c Nguyễn Trung Nam-UVBTV, Trưởng Công an huyện triển khai các Nghị quyết

 

Tin liên quan