Huyện Nam Giang tổ chức Hội nghị tập huấn chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP

Ngày 24/10/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Nam Giang tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho gần 90 đại biểu là Lãnh đạo Phòng Tư pháp; phòng Văn hoá – thông tin, Văn phòng HĐND-UBND huyện, cùng Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Công chức tư pháp - hộ tịch, Công chức phụ trách văn thư, công chức văn phòng - thống kê của Ủy ban nhân dân 12/12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại Hội nghị các đại biểu tham gia tập huấn được hướng dẫn và thực hành các nội dung cụ thể, như: Tạo tài khoản và quy trình nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Các bước chuẩn bị của cán bộ để sử dụng được dịch vụ; Hướng dẫn cài đặt plugin ký số, cấu hình mẫu chữ ký, mẫu con dấu; cách xử lý hồ sơ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và việc nộp các loại phí, lệ phí trực tuyến không dùng tiền mặt (sử dụng ví điện tử)...Đồng thời, tại Hội nghị các đại biểu được tư vấn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thông qua Hội nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp và đồng thời cũng là để góp phần thực hiện thành công Đề án của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030…Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4, giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện hoàn toàn các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Theo tinh thần Nghị định số: 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ thì hoạt động chứng thực bản sao điện tử đã bắt đầu thực hiện từ ngày 01/7/2020, tuy nhiên việc áp dụng, triển khai trong thực tiễn tại địa bàn huyện Nam Giang vẫn còn chậm và số lượng hồ sơ phát sinh chưa nhiều; hồ sơ vẫn chủ yếu được nộp trực tiếp, phần lớn người dân chưa có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cũng như chưa thấy rõ lợi ích của việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính để chủ động yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện chứng thực bản sao điện tử. Do vậy, để hoạt động chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trở nên thông dụng, phổ biến, thiết nghĩ cần phải xác định mỗi cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính cho người dân là một tuyên truyền viên, người hướng dẫn tận tình, tích cực giúp người dân nắm vững nội dung, giá trị và lợi ích mà dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đem lại và đồng thời, phải là những người đi đầu trong việc chủ động tìm hiểu, nắm bắt và sử dụng dịch vụ công trực tuyến nói chung và chứng thực bản sao điện tử từ bản chính nói riêng.

Tin liên quan