Bắc Trà My trao chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài

Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2023 được sự ủy quyền của UBND huyện Bắc Trà My, tại Phòng Tư pháp huyện Bắc Trà My đồng chí Võ Văn Xuân – HUV, Trưởng phòng Tư pháp huyện chứng kiến việc ký vào sổ đăng ký kết hôn, giấy chứng kết hôn và trao giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài cho bà Huỳnh Thị Kim Liên, trú tại Thôn Dương Lâm, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam kết hôn cung ông LIAO, CHIEN-SHUN, quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan).

Đồng chí Võ Văn Xuân – HUV Trưởng phòng Tư pháp Trao chứng nhận Kết hôn

Vào chiều ngày 04 tháng 10 năm 2023 tại Phòng Tư pháp huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, đồng chí Võ Thị Cẩm Lai - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện chứng kiến việc ký vào sổ đăng ký kết hôn, giấy chứng kết hôn và trao giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài cho bà Trương Thị Kim Hằng, trú tại Thôn Dương Trung, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam kế hôn cùng ông HUANG, SHIN-HSIN, quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan).

Tin liên quan