Hưởng ứng và phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBCCVC và người lao động trên địa bàn tỉnh tỉnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung cơ bản Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đọan 2021-2030; các văn bản của chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính. Đồng thời, khuyến khích các đơn vị, địa phương nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; cải thiện, duy trì các Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Sở, ban, ngành và địa phương, Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công, Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, ngày 06/7/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4366/KH-UBND về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

Giao diện cuộc thi trên Cổng TTĐT Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến trên hệ thống website tại địa chỉ:

http://duthicchc2023.quangnam.gov.vn

https://sonoivu.quangnam.gov.vn/

Thời gian bắt đầu từ ngày 01/10/2023 và kết thúc vào ngày 15/12/2023.

Đối tượng tham gia dự thi: CBCCVC và người lao động trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể; các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Doanh nghiệp và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Xem Thể lệ cuộc thi tại đây

Để việc triển khai cuộc thi được thành công, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia dự thi, Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyền truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBCCVC và người lao động thuộc phạm vi quản lý tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi bảo đảm tỷ lệ 80% trở lên số lượng CBCCVC, người lao động của đơn vị, địa phương tham gia cuộc thi.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên hệ số điện thoại: 0235.3833199 (Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ) để được hướng dẫn cụ thể. Đồng thời tương tác qua Zalo OA Sở Nội vụ theo mã QR sau để được trợ giúp.

Tin liên quan