Tập huấn về Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023

Sáng ngày 19/9/2023, tại Khách sạn Mường Thanh Quảng Nam, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước đã phối hợp với Hội người khuyết tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn về TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Về tham dự, chủ trì và khai mạc Hội nghị tập huấn có đồng chí Lê Văn Hương – GĐ Trung tâm TGPL tỉnh, đồng chí Hứa Quốc Dũng – Chủ tịch Hội người khuyết tật tỉnh, đồng chí Hường Thị Bích Dương – Trưởng phòng Nghiệp vụ cùng các đồng chí là Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên của Trung tâm, chuyên viên của Hội người khuyết tật và 60 đại biểu của 13 huyện tham dự thuộc Hội người khuyết tật huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Hội An, Nông Sơn, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Tiên Phước, Phú Ninh, Quế Sơn.

Lớp tập huấn đã nghe báo cáo viên triển khai các nội dung pháp luật quan trọng như một số nội dung cơ bản của Luật TGPL năm 2017; Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022; Kỹ năng tư vấn tiền tố tụng về hình sự, dân sự, hành chính và kinh nghiệm giải quyết một số vụ việc cụ thể. Đồng thời ban tổ chức đã đưa ra một số tình huống pháp luật liên quan trực tiếp đến cuộc sống người dân và những vướng mắc từ thực tiễn cơ sở. Hội nghị đã được các đại biểu trao đổi, nêu ra nhiều phương hướng giải quyết, áp dụng pháp luật để thực hiện tư vấn, đề nghị cơ quan có thẩm quyền, chính quyền địa phương các cấp thực hiện giải đáp, giải quyết các vụ việc liên quan đến đất đai, hôn nhân gia đình, các chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp chính đáng của công dân, đáp ứng được nguyện vọng của người dân nói chung và người khuyết tật nói riêng về những thắc mắc pháp luật ở cơ sở.

Lớp tập huấn lần này, là một trong những nội dung quan trọng từ chủ trương của Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023. Qua đó nâng cao năng lực, tăng cường hoạt động truyền thông, khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính; bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý theo từng lĩnh vực pháp luật đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính…. Qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác TGPL năm 2023, nâng cao chất lượng TGPL cho các đối tượng TGPL, đối tượng yếu thế trong xã hội và người khuyết tật thuộc đối tượng được TGPL theo luật định trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến./.

Tin liên quan