Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương làm việc tại tỉnh Quảng Nam

Chiều ngày 13/9/2023, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Đảng ủy Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/9/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Xuân Diện, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ quan nội chính, Ban Nội chính Trung ương làm Phó Trưởng đoàn.

Về phía Ban Nội chính Tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Về phía Sở Tư pháp có đồng chí Đặng Văn Đào - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Bùi Xuân Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Đảng ủy viên. Về phía Đoàn Luật sư tỉnh có đồng chí Lưu Thị Lan, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh. 

Đồng chí Bùi Xuân Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã trình bày báo cáo tình hình, kết quả tổ chức thực hiện kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí Thư. Theo báo cáo, Sở Tư pháp đã nêu rõ được kết quả việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm xã hội của luật sư; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư; công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư; công tác xây dựng Đảng trong đội ngũ luật sư; công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư. Đoàn Luật sư tỉnh đã báo cáo về thực trạng và kết quả hoạt động của luật sư, việc củng cố, kiện toàn các cơ quan lãnh đạo của Đoàn Luật sư, vai trò tự quản của Đoàn Luật sư. 

Thành viên Đoàn Kiểm tra cũng đã chất vấn, yêu cầu làm rõ thêm một số nội dung  liên quan đến việc triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tập thể Đảng ủy Sở, đại diện Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh cũng đã giải trình một số nội dung có liên quan.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Diện, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ quan nội chính, Ban Nội chính Trung ương cảm ơn Sở Tư pháp đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao Sở Tư pháp đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung báo cáo trên cơ sở bám sát đề cương của Đoàn. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chỉ thị, quy định về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. 

Tin liên quan