Huyện Núi Thành kiểm tra chuyên đề công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính tại 5 xã

Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 15/6/2023 về Kiểm tra công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Núi Thành năm 2023; UBND huyện Núi Thành đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính tại 5 xã: Tam Hải, Tam Xuân I, Tam Xuân II, Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây.

Từ ngày 02/8/2023 đến 29/9/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập theo Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 của UBND huyện Núi Thành do ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Tư pháp làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra 05 xã nêu trên. Nội dung kiểm tra là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hồ sơ xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND xã từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2023.

Tại buổi kiểm tra, đại diện UBND các xã đã báo cáo kết quả thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính tại địa phương. Các thành viên Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ lưu trữ. Việc kiểm tra lần này nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, phát hiện các quy định chưa thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Qua kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho các cán bộ có phát sinh hồ sơ, tiến hành lập biên bản kiểm tra và ban hành thông báo kết luận gửi cho Đảng uỷ, UBND các địa phương để khắc phục. Đồng thời, yêu cầu các địa phương được kiểm tra khẩn trương khắc phục các sai sót và báo cáo kết quả khắc phục gửi về Đoàn thông qua Phòng Tư pháp để có cơ sở báo cáo UBND huyện và kiến nghị các vướng mắc, bất cập đến cấp có thẩm quyền./.

Tin liên quan