Đông Giang tổ chức tập huấn chứng thực điện tử

Thực hiện kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 26/5/2023 của UBND huyện Đông Giang về tập huấn nghiệp vụ, quy trình Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính năm 2023. Ngày 22/8/2020, Phòng Tư pháp phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Văn hóa và thông tin huyện tập huấn, hướng dẫn cho 50 người thuộc các chức danh lãnh đạo, công chức tư pháp, văn thư của 11 xã, thị trấn về công tác chứng thực bản sao trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại buổi tập huấn các cán bộ, công chức đã được hướng dẫn cài đặt phần mềm ứng dụng chữ ký số, các bước thực hiện quy trình chứng thực bản sao điện tử. Việc ứng dụng trong thực hiện thủ tục hành chính quy trình chứng thực trên môi trường điện tử góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công và cải cách hành chính để phục vụ tổ chức, cá nhân một cách tốt nhất các thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện luôn được coi trọng; cải cách về thủ tục hành chính, đặc biệt thực hiện trên môi trường điện tử là một yêu cầu quan trọng, tuy nhiên việc tập huấn, thực hành triển khai còn nhiều vướng mắc, do vậy đợt tập huấn lần này góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp cơ sở trong việc phục vụ tổ chức, công dân. Đồng thời nâng cao năng lực trong lĩnh vực quản lý, điều hành chuyển đổi số trong thời gian tới trên địa bàn.

Tin liên quan