Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống (28/8/1945 - 28/8/2023)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống (28/8/1945 - 28/8/2023)

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2023), thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi chân thành gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Tư pháp lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Các đồng chí thân mến,
Trải qua 78 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp đã phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức cùng các cơ quan, ban, ngành tham mưu giúp Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy và chính quyền địa phương thể chế hóa và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền,  an ninh quốc gia và ngày càng nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.
Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, tôi biểu dương, trân trọng sự cố gắng không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp cả nước cũng như chia sẻ những khó khăn, thách thức với các đồng chí.
Các đồng chí thân mến,
Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới, nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức. Công cuộc xây dựng, hoàn thiện thể chế gắn với nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật tiếp tục là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Phát huy truyền thống vẻ vang trong suốt 78 năm qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp cần tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 09/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề mới của đất nước; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước.
Với truyền thống tốt đẹp vốn có cùng trí tuệ, bản lĩnh của mình, chúng ta quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.
Kính chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công./.

 

Thân ái,

Lê Thành Long
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Tin liên quan