Phòng Tư pháp huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị trực báo công tác tư pháp quý III và triển khai cung cấp 02 dịch vụ liên thông năm 2023

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, ngày 18/08/2023, Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị trực báo công tác Tư pháp quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023. Đồng chí Bùi Thị Trang – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện; các đồng chí công chức Tư pháp - Hộ tịch 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Tại Hội nghị đồng chí Bùi Thị Trang đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp quý III, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp quý IV/2023; tập trung triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông (1) Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; (2) Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn huyện Thăng Bình; triển khai kế hoạch PBGDPL năm 2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; công tác hòa giải ở cơ sở tại các địa phương.  

Các công chức Tư pháp – Hộ tịch phản ánh những khó khăn, vướng mắc tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp ở các địa phương. Lãnh đạo Phòng Tư pháp đã ghi nhận, đánh giá cao các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của các đại biểu nêu ra, tập trung hướng dẫn cụ thể về công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhất là trong lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Trang đề nghị công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là việc tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết 02 TTHC liên thông đạt hiệu quả. Chỉ đạo 22 xã, thị trấn thực hiện đồng bộ nhiệm vụ này trước ngày 24/8/2023 và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để tổng hợp kiến nghị kịp thời tháo gỡ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Đề án 06 trên địa bàn huyện Thăng Bình./. 

Tin liên quan